Voorwaarden van inschrijving

Header voorwaarden

INSCHRIJVING
1.1 Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van inschrijving.
1.2 De inschrijving is door beide partijen aanvaard bij bevestiging van de inschrijving door Koffeman Consult BV.


BETALING
2.1 Het inschrijfgeld dient voor 14 maart 2016 te zijn voldaan.


ANNULERING
3.1 Annulering is kosteloos mogelijk tot vier weken voor aanvang van het seminar. Het staat deelnemers vrij eventueel te ruilen met een collega, dit na overleg met Koffeman Consult BV.
3.2 Bij onvoldoende inschrijvingen of indien onvoorziene omstandigheden hiertoe aanleiding geven, behoudt Koffeman Consult BV zich het recht voor het seminar af te gelasten. In dat geval wordt het betaalde inschrijfgeld volledig gerestitueerd.


AUTEURSRECHT
4.1 Na afloop van het seminar zal een naslagmap worden uitgereikt. Het auteursrecht op het door Koffeman Consult BV verstrekte en samengestelde materiaal ligt bij de auteurs. Het materiaal is niet in de handel verkrijgbaar en is uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan het seminar. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit dit materiaal worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.


TOEPASSING VOORWAARDEN
5.1 Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de deelnemer te kennen de onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Copyright© Koffeman consuletend - Gerealiseerd door Kiem Online